Programování s kocourem Scratchem

From Thursday, October 11, 2018 5:00 PM
to Thursday, October 11, 2018 7:00 PM

Městská knihovna Valašské Meziříčí

Other

stritesky@mekvalmez.cz

Masarykova 90, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Czechia

Seznámení se světem programování a digitálních dovedností pro širokou veřejnost. Přijďte se přesvědčit, že programovat dnes může opravdu každý — dítě, rodič i senior. S pomocí vizuálního programovacího jazyka Scratch zrealizujeme jednoduchou animaci, sadou barevných kódů vysvobodíme roboty Ozoboty z bludiště a zoufalým účastníkům bude umožněno odvysílat signál SOS prostřednictvím kapesního počítače micro:bit. Kapacita akce je omezená, svůj zájem prosím potvrďte ve formuláři na stránkách https://www.mekvalmez.cz/akce/programovani-s-kocourem-scratchem. Pokud vlastníte notebook, vemte jej sebou.

    Elementary school students High school students Graduate students Post graduate students Employed adults Unemployed adults
    Basic programming concepts Robotics Hardware Playful coding activities Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

Tvorba programů a příkazů pro robota Lego EV3 Mindstorms

Wed, Oct 28, 2020 3:00 PM

Akce bude probíhat jednak formou online semináře, kdy přihlášení účastníci dostanou přihlašovací údaje do virtuální třídy (ve které bychom i nadále v průběhu roku, chtěli s dětmi dále pracovat). Po přihlášení budou účastníci seznámeni s online třídou, s možnostmi práce v tomto prostředí, dále se seznámí s robotem lego EV3 Mindstorms a s jeho základy programování. Půjde o vytváření programů, např průjezd bludištěm, a poté kontrola provedení formou online sledování na kameře. Kladení si vyšších a vyšších cílů pro jejich programování. Dle věku a pokročilosti přihlášených účastníků, proběhne výuka ve dvou až třech výukových skupinách. Akce poběží v průběhu měsíce září a říjen. Bude zahájena a ukončena online vstupy. Skupiny budou pracovat v průběhu formou nejen online vstupů, ale také formou vypracovávání zadaných úkolů a další komunikace ve virtuálních skupinách. Akce vyvrcholí na závěrečném online ukončení a přehlídce vytvořených programů. Toto ukončení bude uvedeno jako datum celé akce. Účastníci by se měli naučit pracovat a komunikovat v prostředí virtuálních skupin, naučit se ovládat prostředí, kamery pro online přenos. Dále se seznámí se základy pro tvorbu kódů -zadávání úkolů

Hackathon na Creative Hill College

Fri, Oct 16, 2020 8:00 AM

24hodinová soutěž v programování žáků střední školy Žáci mají na vývoj softwaru na předem určené téma čas 24 hodin. Budou pracovat v týmech vývojářů, grafiků a webdesignerů a výsledné produkty vyhodnotí odborná porota.

Učíme sa online

Tue, Oct 13, 2020 4:00 PM

Zatvorenie škôl ovplyvnilo priebeh vyučovania. Počas pandémie začali učitelia hľadať iné spôsoby výučby programovania. V rámci online workshopu by sme chceli vytvárať s mladšími deťmi projekty v prostredí Scratch. Starší študenti sa budú môcť zúčastniť úvodného interaktívneho online kurzu programovania v Pythone. Zámerom Združenia rodičov je podporiť vyučovanie informatiky a programovania zakúpením žiackych licencií eUčebníc (online) na vyučovanie informatiky a programovania. Výhodou ich používania je, že aj po prípadnom prechode na dištančné vzdelávanie ich deti môžu naďalej využívať na štúdium, precvičovanie učiva a odovzdávanie úloh učiteľovi.