Старт-ап предузећа

From Wednesday, October 17, 2018 4:00 PM
to Wednesday, October 17, 2018 5:00 PM

Средња школа ,,17. септембар" Лајковац

Other

Вука Караџића 19, Лајковац, Србија

Велимир Радловачки, професор програмирања у Школском центру "Никола Тесла" у Вршцу, путем Skype сесије одржаће предавања за ученике четвртог разреда, електротехничаре рачунара. Ученике ће упознати са покретањем старт-ап предузећа, примењујући најбоље пословне праксе.. Говориће о начинима откривања проблема и прилика, организацији маркетинга и продаје, изради дизајна производа и бренда, примењујући правила пословног права и пословне комуникације. Ученицима ће пренети искуства власника успешних старт-ап компанија код нас и у свету, који су се представили на стартит конференцијама у Вршцу. Организатор догађаја је Милијана Петровић, професор програмирања.

http://tehnika.edu.rs

    High school students Employed adults
    Basic programming concepts Web development Mobile app development Software development Data manipulation and visualisation Robotics Hardware Art and creativity Game design Internet of things and wearable computing Motivation and awareness raising
    startap startit preduzeća RS-Radlovacki-123

Nearby upcoming activities:

Coding for beginners inspired by famous story by Eric Carla

Mon, Oct 7, 2019 9:00 AM

Kids scan the QR code leading to the video "Very Hungry Caterpillar" - Eric Carla; We list the fruit eaten by the caterpillar and then scan with our guests the QR codes found in the room that give us information. A child who solves a code task, compiles a virtual puzzle, draws with virtual voices, or compiles a virtual tangram, playing memory. 4. Main Activity: Encouraging Computer Thinking: "How the Robot Thinks!" You will need a number of arrow flashcards which will be used to guide the caterpillar and mat with field where Caterpillar will navigated by child named programmer. Child follows the instructions given arrows to see if the caterpillar will in fact get to the food.

Geometrijske domine

Tue, Sep 1, 2020 8:00 AM

Utvrdjivanje sadrzaja iz nastavne oblasti Geometrijski oblici kroz Geometrijske domine ( oblik, boja, slaganje). Za učenike 1 - 3 razreda ( 7 do 9 godina)

Brojevni nizovi

Tue, Sep 1, 2020 8:00 AM

Utvrdjivanje sadrzaja iz nastavne oblasti Brojevi do 5 kroz Brojevne nizove. Sadrzaj najenjen deci pripremne predskolske grupe i ucenicima prvog razreda ( 5 - 7 god) .