Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.
#EUCodeWeek
14.-27. októbra 2024
Keď sa naučíme programovať, pomôže nám to pochopiť svet okolo nás, ktorý sa rýchlo mení, rozšíriť si vedomosti o fungovaní technológií a rozvinúť si zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým objavíme nové nápady a inovácie.
Zapojte sa!
Ste učiteľ alebo učiteľka?
Ktokoľvek môže usporiadať aktivitu alebo sa zapojiť 
do aktivity. Stačí si vybrať tému a cieľovú skupinu a pridať aktivitu na mapu alebo si vyhľadať podujatia v okolí.
Usporiadajte aktivitu alebo sa do niektorej zapojte
Nie je vám jasné, ako na to? S prípravou a šírením informácií vám pomôže stránka s návodom a naše súbory nástrojov pre organizátorov na stiahnutie.
Ako na to?
Ak neviete presne, ako aktivitu usporiadať, pozrite si našu stránku so vzdelávacími zdrojmi a pomocné materiály a vypracované plány na hodiny programovania.
Prístup k materiálom a školeniu