Kodowanie w scratch online

From Thursday, October 15, 2020 8:00 AM
to Sunday, October 25, 2020 3:00 PM

Zespół Szkolno Przedszkolny w Łączanach

Open in-person activity

Polish

34-115, Łączany, Brzeźnica, Powiat Wadowicki, Woj. Małopolskie, POL

W ramach tygodnia kodowania będziemy uczyć się kodować i tworzyć nowe projekty z wykorzystaniem platformy Scratch.

http://www.szkolalaczany.pl

    Primary school
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

"Robotyczne Przygody z Ozobotami"
Sat, Aug 24, 2024 10:00 AM
Innowacyjne warsztaty programowania dla dzieci, mające na celu wprowadzenie młodych uczestników w fascynujący świat kodowania i robotyki. Poprzez interaktywne i angażujące zajęcia, dzieci będą mogły poznać podstawy programowania, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności logicznego myślenia, kreatywności oraz pracy zespołowej. Głównym celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie programowania i robotyki w sposób, który jest zarówno edukacyjny, jak i zabawny. Warsztaty mają na celu: 1. Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z programowaniem i robotyką. 2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i logicznego myślenia. 3. Zachęcanie do współpracy i pracy zespołowej. 4. Inspirowanie dzieci do dalszego zgłębiania wiedzy z zakresu technologii i inżynierii. Plan Warsztatów: 1. Podstawy Programowania: Uczestnicy zostaną wprowadzeni do podstaw programowania poprzez gry i ćwiczenia, które uczą zasad kodowania w sposób przystępny dla dzieci. Dzieci nauczą się używać kolorowych markerów do rysowania tras, które Ozoboty będą podążać, ucząc się podstawowych komend i sekwencji. 2. Pierwsze Zadania z Ozobotami: Dzieci będą praktykować sterowanie Ozobotami, rysując trasy i obserwując, jak roboty wykonują ich polecenia. Proste zadania będą polegać na kierowaniu Ozobotów do określonych punktów na trasie, ucząc dzieci precyzyjnego kodowania. 3. Kreatywne Projekty: Uczestnicy będą mieli okazję do twórczego projektowania własnych tras i labiryntów dla Ozobotów, rozwijając swoją wyobraźnię i umiejętności projektowania. Dzieci zaprojektują i zaprogramują mini-misje, takie jak wyścigi robotów, przejście przez labirynt czy robotyczne tańce, co dodatkowo wzbogaci ich doświadczenie. 4. Praca Zespołowa: Warsztaty będą obejmować zadania grupowe, w których dzieci będą współpracować, aby rozwiązywać bardziej skomplikowane wyzwania, co rozwija umiejętności społeczne i komunikacyjne. Na koniec każdej sesji grupy będą prezentować swoje projekty przed resztą uczestników, co wspiera rozwój umiejętności prezentacyjnych i pewności siebie. Warsztaty są unikalnym połączeniem nauki i zabawy, które skutecznie wprowadza dzieci w świat programowania i robotyki. Dzięki interaktywnej formie zajęć, dzieci uczą się przez zabawę, co sprawia, że proces edukacyjny jest bardziej efektywny i angażujący. Projekt ma na celu nie tylko naukę programowania, ale także rozwijanie ważnych umiejętności miękkich, takich jak kreatywność, logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów i praca zespołowa.
"Robotyczne Przygody z Ozobotami"
Sat, Aug 24, 2024 10:00 AM
Innowacyjne warsztaty programowania dla dzieci, mające na celu wprowadzenie młodych uczestników w fascynujący świat kodowania i robotyki. Poprzez interaktywne i angażujące zajęcia, dzieci będą mogły poznać podstawy programowania, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności logicznego myślenia, kreatywności oraz pracy zespołowej. Głównym celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie programowania i robotyki w sposób, który jest zarówno edukacyjny, jak i zabawny. Warsztaty mają na celu: 1. Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z programowaniem i robotyką. 2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i logicznego myślenia. 3. Zachęcanie do współpracy i pracy zespołowej. 4. Inspirowanie dzieci do dalszego zgłębiania wiedzy z zakresu technologii i inżynierii. Plan Warsztatów: 1. Podstawy Programowania: Uczestnicy zostaną wprowadzeni do podstaw programowania poprzez gry i ćwiczenia, które uczą zasad kodowania w sposób przystępny dla dzieci. Dzieci nauczą się używać kolorowych markerów do rysowania tras, które Ozoboty będą podążać, ucząc się podstawowych komend i sekwencji. 2. Pierwsze Zadania z Ozobotami: Dzieci będą praktykować sterowanie Ozobotami, rysując trasy i obserwując, jak roboty wykonują ich polecenia. Proste zadania będą polegać na kierowaniu Ozobotów do określonych punktów na trasie, ucząc dzieci precyzyjnego kodowania. 3. Kreatywne Projekty: Uczestnicy będą mieli okazję do twórczego projektowania własnych tras i labiryntów dla Ozobotów, rozwijając swoją wyobraźnię i umiejętności projektowania. Dzieci zaprojektują i zaprogramują mini-misje, takie jak wyścigi robotów, przejście przez labirynt czy robotyczne tańce, co dodatkowo wzbogaci ich doświadczenie. 4. Praca Zespołowa: Warsztaty będą obejmować zadania grupowe, w których dzieci będą współpracować, aby rozwiązywać bardziej skomplikowane wyzwania, co rozwija umiejętności społeczne i komunikacyjne. Na koniec każdej sesji grupy będą prezentować swoje projekty przed resztą uczestników, co wspiera rozwój umiejętności prezentacyjnych i pewności siebie. Warsztaty są unikalnym połączeniem nauki i zabawy, które skutecznie wprowadza dzieci w świat programowania i robotyki. Dzięki interaktywnej formie zajęć, dzieci uczą się przez zabawę, co sprawia, że proces edukacyjny jest bardziej efektywny i angażujący. Projekt ma na celu nie tylko naukę programowania, ale także rozwijanie ważnych umiejętności miękkich, takich jak kreatywność, logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów i praca zespołowa.
Kodujemy w klasie IIa z Uczymy Dzieci Programować
Tue, Oct 15, 2024 8:00 AM

Kodujemy na różnych edukacjach z uczniami klasy IIa.