Μικροί Μετεωρολόγοι

From Thursday, January 26, 2023 10:00 AM
to Thursday, February 9, 2023 1:00 PM

5ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης

Open in-person activity

kkmparla@gmail.com

Greek

Αχαιού 2, 221 31, Τρίπολη

 Η μελισσούλα πρέπει να πετάξει δεξιά και αριστερά για να φτάσει στον ήλιο χωρίς να συναντήσει όμως στο δρόμο της τα διάφορα καιρικά φαινόμενα. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και να δίνουν απλές οδηγίες προγραμματισμού.

https://blogs.sch.gr/5niptrip/

    Pre-primary education
    Robotics

Nearby upcoming activities:

Προγραμματίζω στο περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας"
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Οι μαθητές της Β΄τάξης Λυκείου μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και εξοικειώνονται με τις βασικές προγραμματιστικές δομές αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας".

Προγραμματισμός στο περιβάλλον διερμηνευτή της γλώσσας.
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Προγραμματισμός στο περιβάλλον διερμηνευτή της γλώσσας.

We Code for a Sustainable World
Mon, Oct 17, 2022 8:30 AM

With this coding activity, we aim to use students' coding skills to support sustainability. A sustainable life is very important to protect our world. We can use technology positively and efficiently to support this. We organize this event to increase our students' awareness of sustainability and to develop their computational thinking skills at the same time.