kodlama yapıyoruz

From Sunday, October 16, 2022 7:00 AM
to Wednesday, March 8, 2023 7:00 AM

eğlenceli matematik

Open in-person activity

Turkish

Oğuzhan İlköğretim Okulu, Yüzüncüyıl, 85301. Sokak, 01360, Çukurova, Adana, TUR

Eğlenceil matematik ile işlem önceliği ile code.org sitesinde etkinlik yapılcaktır.

    Primary school
    Playful coding activities Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

KOA KARDEŞ
Mon, Oct 4, 2021 1:00 PM

KODLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.

KÜRESEL İKLİM KRİZİNE KARŞI KODLUYORUZ
Sun, Oct 9, 2022 12:00 AM

Dünya gündemine bakıldığı zaman küresel ısınma tüm devletler açısından en önemli çevre sorunlarının başında gelmekte olduğu görülmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi küresel ısınmayı önlemede sera gazı salınımının azaltılması, fosil yakıt kullanımı azaltılarak bunun yerine yenilenebilir enerjilerin kullanması, dünyadaki yeşil alanı artırmak için orman alanlarının çoğaltılması, çarpık kentleşme ve hızlı nüfus artışının önüne geçilmesi, çevreye zarar vermeyen geri dönüşümü olabilen ürünlerin kullanılması gibi önlemler önerilmektedir. Ancak bu önlemler tek başına yeterli değildir. Küresel ısınma sorununun, bu önlemlere ilaveten bilinçli bir toplum ile aşılabileceği unutulmamalıdır. Hiç kuşkusuz bilinçli toplumun oluşumunda eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Küresel ısınmanın çevreye ve canlılara zararları, olası sonuçları hakkında insanlar bilinçlendirilmelidir. Çevre bilinci ile 10 yetiştirilen nesillerin gelecekte daha az çevre sorunları ile karşılaşması muhtemeldir. Küresel ısınma gibi çevre sorunları ancak bilinçli bir nesille aşılabilir. Bunun içinde gençlerin en sevdiği dijital platformlarda kodlayarak farkındalığı arttırmaya çalışmaya devam edeceğiz. 

Satranç ile kodlama kardeş uygulama
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Satranç ders dışı çalışmalarda öğrenciler ile satranç tahtası üzerinde kodlama uygulamaları yapılacaktır.