Let's make a website

From Monday, October 11, 2021 6:00 PM
to Monday, October 18, 2021 8:00 PM

SRRZ - RZ pri Gymnáziu P. Horova

Open online activity

Slovak

Masarykova 1932/1
071 01 Michalovce

Hlavným cieľom projektu je ukázať žiakom spôsoby tvorby webových stránok pomocou CSS štýlov, ukázať im že tvoriť webovú stránku môže každý. Namotivovať ich k tvorbe kreatívnych a zaujímavých webových stránok a odbúrať ich obavy pred technológiami. Workshop je zameraný na tvorbu bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí. Budeme tvoriť webové stránky v poznámkovom bloku, používať kaskádové štýly, vytvárať zoznamy s odrážkami, štýlovať blokové prvky, rozmiestňovať objekty na webovej stránke, vytvárať formuláre a publikovať webovú stránku na serveri. Workshop je určený aj pre umelecky založených účastníkov, ktorí uplatnia svoje výtvarné cítenie na vytváranie esteticky zaujímavých webov, aj pre dievčatá našej školy vo veku 14 až 19 rokov. Pre účely workshopu budú pripravené učebné materiály, bude sa konať ako dva online workshopy, každý v trvaní 2 h. Urobíme nábor cez elektronickú žiacku knižku, facebookovú stránku školy a facebookovú skupinu študentov školy.

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

3D світ для дітей-2
Sat, Oct 30, 2021 11:00 AM
Під час навчання "3D світ для дітей" (5 інклюзивних онлайн занять для онкохворих та здорових дітей 8-12 років, попередня подія) діти створюють власні 3D моделі, які в частині 2 друкуються на 3D принтері. Це дає дітям відчуття того, що технологічні інновації можуть також втілюватися в життя, пов'язані з реальністю (що важливо для цієї вікової категорії). У процесі підготовки до друку, спостерігання за друком (в режимі онлайн) учасники зможуть розширити свої знання про дані технології, відчути причетність та гордість за втілений результат, спонукатимуть до подальшого розвитку. Формат -- відеотур у форматі онлайн на платформі zoom (друк моделей на 3D принтері, пояснювальний супровід викладача). Результат -- щонайменше 10 надрукованих моделей.
3D світ для дітей
Fri, Oct 1, 2021 5:00 PM
Це навчальна програма для дітей 8-12 років із метою «введення» у світ 3D моделювання. Вона включає 5 онлайн-занять на платформі Zoom, під час яких ми пройдемо шлях від розуміння проекцій і простих креслень (за методикою «цеглинки Нікітіна») до створення власних 3D моделей. Наша цільова аудиторія – діти з онкологічними захворюваннями та звичайні здорові діти (інклюзивна група), щонайменше 5 хворих дітей і 5 здорових. Ми хочемо створити відкрите, дружнє середовище, в якому діти з онкозахворюваннями зможуть відчути свою важливість, впевненість у своїх силах, повернуться у «звичайний» соціум, здобудуть нові унікальні навички, повернуть собі відчуття контролю. У всьому світі онкологічне захворювання – це більше не вирок, а особливість, із якою потрібно навчитися жити. У нашій країні адаптації онкохворих дітей майже не приділяється уваги, у них немає психологічної підтримки та можливостей вести нормальне життя. Захворювання впливає не тільки на фізичний, психологічний, але й фінансовий стан сімей, тому для них особливо важливо забезпечувати рівні можливості. Для здорових дітей це шлях до толерантності та пізнання технолог інновацій, навчання через гру та здобуття актуальних навичок.
Hry využívajúce Scratch a BBC microbit
Thu, Oct 28, 2021 3:00 PM

Naprogramovať jednoduchú hru v prostredí Scratch a pomocou BBC microbitu k nej vytvoriť herný ovládač nemusí byť vôbec ťažké. Pre Scratchovských, či microbitových začiatočníkov aj pokročilých nadšencov si v klube ukážeme niekoľko námetov, ako využiť toto zaujímavé spojenie virtuálneho a fyzického sveta so zábavou na hodinách informatiky.