43339 events match your search criteria
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim- Szkoła Podstawowa" Projekt...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej" Projekt będzie realizowany w 33 szko...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Liszkach- Szkoła Podstawowa" Projekt będzie realizowany w...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach" Projekt będzie realizowany w...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Szkoła Podstawowa nr 1 im.Świętego Józefa w Kaszowie" Projekt będzie realizowany w 33 szkołach...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Kaszowie" Projekt będzie realizowany w 33 szk...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie" Projekt będzie realizowany w 33...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach Projekt będzie realizowany w 33 szkołach podstawo...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Szkoła Podstawowa im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie z filią w Mnikowie" Projekt będz...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie" Projekt będzie realizowany w 33 szkołach p...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach" Projekt będzie realizowany w 33 szkoła...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu" Projekt będzie realizowany w 33 szkołach po...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach- Szkoła Podstawowa" Projekt będzie rea...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

Szkoła Podstawowa w Kacicach Projekt będzie realizowany w 33 szkołach podstawowych w 6 gminach w...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie - Szkoła Podstawowa" Projekt będzie realizowany w 33...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie - Szkoła Podstawowa" Projekt będzie realizo...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Zespół Szkół w Raciborowicach- Szkoła Podstawowa" Projekt będzie realizowany w 33 szkołach pods...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

Zespół Szkół w Więcławicach Starych - Szkoła Podstawowa Projekt będzie realizowany w 33 szkołach...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

Zespół Szkół w Michałowicach - Szkoła Podstawowa Projekt będzie realizowany w 33 szkołach podstaw...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

Zespół Szkół w Bibicach - Szkoła Podstawowa Projekt będzie realizowany w 33 szkołach podstawowych...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM