CodeWeek v ZŠ Švihov

From Sunday, October 16, 2022 12:00 AM
to Thursday, October 20, 2022 12:00 AM

ZŠ a MŠ Švihov

Invite-only online activity

info@zssvihov.info

Czech

online

Žáci budou programovat jednoduchý příběh ve Scratchi

http://zssvihov.info

    Primary school
    Basic programming concepts Playful coding activities Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

Workshop programování v jazyce Python
Mon, Oct 9, 2023 2:30 PM
V průběhu Europe Code Week bychom opět rádi zorganizovali ukázkové workshopy vprogramovacím jazyce Python pro studenty vyššího stupně gymnázia. Python je vhodným jazykem pro starší žáky. Výuka na dvou workshopech pro různé skupiny studentů bude probíhat v počítačových učebnách školy s interakcí instruktora, žáků a učitelů. Pro výuku budou použity materiály společnosti Coding with Kids, která má vypracováno velké množství výukových programů pro všechny věkové kategorie. Studenti se seznámí se základními pravidly jazyka a vytvoří si vlastní projekt/hru na téma souboj galaxií, který na konci předvedou svým spolužákům. Studenti se pomocí Pythonu naučí základy datových struktur a algoritmů. Python je programovací jazyk, který umožní pracovat rychle a integrovat systémy efektivněji. Je vhodný jako první výukový jazyk pro budoucí programátory. Harmonogram akce: 14:30-14:45 úvod + registrace do Codesters.com 14:45-15:15 představení projektu 15:15-17:00 zpracování projektu ve skupinách 17:00-18:00 prezentace projektů a odstranění chyb 18:00-18:30 tipy na dokončení a rozšíření projektů Cílem je vyvolat u studentů bližší zájem o programování nejen jako možnosti budoucího povolání.
Mojobot převáží žetony
Mon, Oct 16, 2023 2:00 PM
Popis *Děti budou pracovat s Mojobotem, vkládáním příkazových dílků naprogramují programovací konzoli, podle které se bude Mojobot pohybovat na herní mapě. Cíle akce: Mojobot umožňuje dětem naučit se vyšší programování, protože kromě základních programovacích kroků umí také funkce jako seber, polož, dovez, opakuj dokud, rozsviť a další. Mojobot umí také mluvit a ukazovat různé výrazy (např. smutný "obličej"). Složitější úlohou bude využití příkazových dílků PICK UP a PUT DOWN, kterými bude Mojobot přesouvat žetony po herní mapě. Cílová skupina: Žáci 2.-5. ročníku Časový rozvrh: 16.10. 2023 14-15.00 Společně si ukážeme jednotlivé příkazové dílky a jejich vložení do konzole, pohyb Mojobota po herní ploše. Ke hře využijeme herní karty, žetony a figurky. Žáci se naučí rozlišovat jednotlivé příkazové dílky podle barev tak, aby se Mojobot pohyboval po herní ploše zvoleným směrem. 15.00-16:00 Děti si vyberou figurku, kterou umístí na herní plán a vyberou si kartu s pokyny GO TO, naprogramují Mojobota, který projede určenou trasu. Ostatní kontrolují správnost. 23.10. 2023 14.00-15.00 V další fázi naprogramují příkazovou tabulku Mojobota, aby projel cestu, sebral vybraný žeton PICK UP a položil ho PUT DOWN v mapovém poli podle pokynů karet . Dále zadají počet kroků pomocí zelených žetonů. 15.00-16.00 Žáci budou nahrávat a přehrávat zvuky, pomocí kanálu 0, kdy na Mojobotovi déle podrží tlačítko až do pípnutí a nahrávají zvuk. Do příkazové tabulky vloží dílek PLAY RECORD a doplní číslici 0. *S Mojobotem mohou pracovat současně 4 dvojice. Ostatní děti mezitím budou využívat nakopírované stejné materiály a vkládat barevné žetony z papíru na papírovou konzoli. Svá řešení si ověří při výměně dvojic a prací s Mojobotem. Práce s robotem Mojobot rozvíjí základní principy digitální gramotnosti, učí základy programování a tvoření jednoduchého zápisu programovacího jazyka. Podporuje také logické a matematické myšlení, početní dovednosti a schopnost řešení problémů. Je dobrým základem pro výuku programování v programovacím jazyku Scratch. Během práce lektoři komunikuji s dětmi, pomáhají s případnými problémy, připraví více herních karet. *Akce je určena pro děti 1. stupně, pro které bude programování Mojobota nové. * Registrace proběhne formou online zápisu na internetových stránkách. O akci budou žáci i rodiče předem informováni.
Codey nebo Rocky?
Sun, Oct 15, 2023 2:00 PM
Účastníci se hravou formou seznámí se základy programování a informatického myšlení. Budou pracovat ve dvojicích tak, že si budou střídat v roli „navigátora a řidiče“. Program bude rozdělen do dvou částí, rozdělený přestávkou. Codey Rocky je robot od společnosti Makeblock vhodný pro začínající programátory, robota lze ovládat v aplikaci a programovat v grafickém programovacím prostředím mBlock (založeném na Scratch). V prvním bloku (cca 90–120 minut) akce se účastníci seznámí s robotem Codey Rocky. Vyzkouší jej ovládat pomocí aplikace a plnit ve dvojicích různé úkoly. Po přestávce (cca 20 minut) se vrhneme do programování v prostředí mBlock (120–150 minut). Účastníci se seznámí s propojením robota s počítačem a základními příkazy mBlock, které vyzkouší a budou plnit připravené výzvy. V programování se zaměříme na základní koncepty informatického myšlení, kde budeme rozebírat problém, skládat řešení z jednoduchých posloupných kroků, ladit a vylepšovat. Z programátorských konceptů pak půjde o sekvenci, vlastní bloky, opakování, větvení na základě hodnot ze senzoru, popř. proměnnou. Akci zajistí hlavní lektor s pomocníkem, pro účastníky budou připraveny roboti CodeyRocky, případně mBot, tablety s aplikací, notebooky s prostředím mBlock a pracovní listy se základními příkazy a výzvami, předpřipravené ukázkové programy. Obtížnost bude nastavena individuálně pro každého návštěvníka, proto akci pořádáme pro maximálně 8 účastníků v jeden den, ve více termínech. V závěru akce nesmí chybět reflexe. Účastníci představí svůj projekt, který zpracují ve dvojicích. Může se jednat o jednoduchou hru v mBlock, kde budou postavy ovládané Codeym nebo rozšíření vybrané výzvy s Codeym i Rockym.