Programko

From Sunday, October 17, 2021 8:00 AM
to Thursday, October 28, 2021 4:00 PM

Základná škola s materskou školou Hôrky

Open in-person activity

Slovak

Základná škola s MŠ, Hôrky, 010 04, Hôrky, Žilina, SVK

Žiaci sa zapoja do hry vyžadujúcej spoluprácu bez použitia počítača, v ktorej sa oboznámia s hlavnými zásadami programovania. Oboznámiť sa s koncepciou základného pokynu a súboru pokynov, pochopia, ako sú od seba oddelené rola programátora  a rola robota. Žiaci použijú hracie karty so súborom pokynov a ako hraciu plochu použijú átrium v budove školy kde budú plniť súťažné disciplíny :vykrokovať svoje meno a zdolať prekážkovú dráhu na základe pokynov od spolužiakov.

 

    Primary school
    Basic programming concepts Robotics Unplugged activities Playful coding activities Art and creativity Visual/Block programming Motivation and awareness raising

Nearby upcoming activities:

DO YOU KNOW WHERE WE USE ARTIFICIAL INTELLIGENCE?
Tue, Mar 30, 2021 8:00 AM
Play with students the quiz called Do you know where we use artificial intelligence? on Kahoot! Quiz contains pictures only. Students will have to decide, what thing on the picture uses artificial intelligence. If they think, the thing uses artificial intelligence, they will choose “TRUE”, otherwise “FALSE”.
Greeting cards in Scratch
Wed, Jan 16, 2019 10:00 AM
Pupils will work in small groups and create greeting cards for different events and celebrations in their city or country( Christmas,New Year,Valentine's Day,Carnival Day.... in Scratch.They will use free usable images of the city they come from and design their creative greeting cards.
gielastom
Mon, Sep 30, 2019 7:30 AM
nauka programowania w szkole ponadpodstawowej