43338 events match your search criteria
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gminach w podregionie...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gminach w podregionie...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Projekt będzie realizowany w 23 szkołach pod...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gmin...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa im.ks. Błażeja Nowosada w Wożuczynie Projekt będzie realizowany w 23 szkołach p...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

Szkolny Klub Programistów #FajneGranty2017

Szkolny Klub Programistów to kurs programowania przeznaczony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. R...

Fri, Sep 15, 2017 10:32 AM
Code Week event

Corso 1

Il Corso 1 è rivolto a studenti che stanno iniziando a leggere. Gli studenti creano programmi che sv...

Mon, Oct 2, 2017 12:43 PM
Code Week event

Corso 2

Il Corso 2 è rivolto a studenti delle scuole elementari che hanno già imparato a leggere e non hanno...

Mon, Oct 2, 2017 12:46 PM
Code Week event

Corso 3

Il Corso 3 è rivolto a studenti che hanno già svolto il Corso 2. Gli studenti approfondiscono i conc...

Mon, Oct 2, 2017 12:48 PM
Code Week event

Corso 4

Il corso 4 è rivolto agli studenti che hanno già seguito i corsi 2 e 3. Gli studenti imparano come a...

Mon, Oct 2, 2017 12:49 PM
Code Week event

Game with... Scratch!

Come si realizza un gioco? Come si passa dall'intuizione alla soluzione di un problema? Proviamoci c...

Mon, Sep 25, 2017 11:42 AM
Code Week event

JavaScript with... Code Combat!

Guidiamo un mago tra cavalieri, orchi e maghi, spostiamo i servitori, evitiamo i nemici, lanciamo...

Mon, Jan 29, 2018 11:39 AM
Code Week event

Create with... Web Lab!

Conosciamo l'HTML e realizziamo un sito per approfondire il concetto di Internet e le reti. L'eve...

Mon, Sep 25, 2017 11:00 AM
Code Week event

Hour of code

Students learn about prominent programmers, get acquainted with the Internet resource code.org and t...

Tue, Oct 9, 2018 9:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE BYTOMSKIM

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w K...

Tue, Aug 1, 2017 8:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE BYTOMSKIM

Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 5 gmin...

Tue, Aug 1, 2017 8:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE BYTOMSKIM

Szkoła Podstawowa w Czekanowie Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 5 gminac...

Tue, Aug 1, 2017 9:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE BYTOMSKIM

Szkoła Podstawowa w Kopienicy Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawow...

Tue, Aug 1, 2017 9:00 AM