43339 events match your search criteria
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

Zespół Szkół W Korzkwi - Szkoła Podstawowa Projekt będzie realizowany w 33 szkołach podstawowych...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach" Projekt będzie realizowany w 33 sz...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Zespół Szkół w Woli Zachariaszkowskiej - Szkoła Podstawowa" Projekt będzie realizowany w 33 szk...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE KRAKOWSKIM

"Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Zielonkach" Projekt będzie realizowany w...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa w Wirkowicach Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gminach...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Zespół Szkół w Izbicy Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gminach w podregi...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Papieża Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowy...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Zespół Szkół im. Zofii Krawieckiej Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gmin...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gminach w podregionie...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gminach w podregionie...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa im. Władysława Sikorskiego Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowyc...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gminach w podregionie...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 g...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gminach w podregioni...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła podstawowa Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gminach w podregionie...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Baj Projekt będzie realizowany w 23 szko...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Publiczna Szkoła Podstawowa Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w 9 gminach w p...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych w...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM
Code Week event

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Projekt będzie realizowany w 23 szkołach podstawowych...

Tue, Aug 1, 2017 10:00 AM