Coding resources from slovakia

EU Code Week 2018

Programovanie pre deti

 • Programovanie v jazyku Scratch: Voľne dostupné podklady pre krúžok programovania v Scratchi.
 • Baltík 3: Detský programovací jazyk, ktorý jednoducho a názorne dokáže zasvätiť do tajov programovania všetkých od predškolského veku až po dospelých.
 • Baltie 4 C#: Objektovo orientovaný programovací nástroj založený na C#, DirectX a C#, umožňujúci jednoduché programovanie, určený pre deti a mládež od 10 rokov.
 • Robot Emil: Voľne šíriteľný program pre deti, ktorý formou hry rozvíja algoritmické myslenie.
 • Imagine Logo: Naučte sa programovať v Imagine, spoznajte korytnačiu grafiku a jazyk Logo. Pomocou zbierky návodov a prográmátorských trikov rýchlo zvládnete všetky projekty.
 • Imagine Tutoriál: Návody a vzorové projekty k Imagine.
 • Učebnice k výuke programovania: Autor: Anino Belan; určené len na nekomerčné použitie; CC-BY-NC-SA licencia.
 • Výskum základných kognitívnych operácií v primárnom edukačnom programovaní: Rigorózna práca; autor: Mgr. Monika Gujberová.
 • Zbierka úloh v Delphi 1: Autor: Jozef Piroško.
 • Zbierka úloh v Delphi 2: Autor: Jozef Piroško.
 • KODU Game Lab: Špecializovaný program Kodu Game Lab. Nemusíte byť ani pokročilými programátormi, aby ste si behom pár chvíľ vytvorili vlastnú hru, určili jej pravidla a definovali zložité podmienky.

Súťaže

 • Olympiáda v informatike: Predmetová olympiáda pre stredoškolákov.
 • iBobor: Informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.
 • Scratch Cup: Súťaž v programovaní v jazyku Scratch.
 • RoboCup: Súťaž v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy.
 • Korešpondenčný seminár z programovania: Súťaž v riešení algoritmických úloh, určená pre žiakov stredných škôl.
 • Špongia: Súťaž v programovaní počítačových hier pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.
 • PALMA: Súťaž v programovaní určená študentom stredných škôl.
 • PALMA junior: súťaž v programovaní pomocou programovacieho prostredia Imagine pre žiakov druhého stupňa základných škôl, žiakov prímy až sexty osemročných gymnázií a žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl.
 • ProFIIT: Súťaž stredoškolákov v programovaní.
 • Kodu CUP: Súťaž v programovaní hier pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií./li>