Coding resources from estonia

EU Code Week 2018

  • Õppematerjalid ProgeTiigri kodulehel - ühele lehele on koondatud materjalid, mis on mõeldud nii lasteaialastele kui ka erinevate kooliastme õpilastele IT-alaste tundide läbiviimiseks.
  • Koolielu portaal - leheküljele on koondatud nende programmide ja veebikeskkondade tutvustused, mis sobivad õppetöösse. Samalt lehelt leiab ka palju muud vajalikku infot ning haridusega seotud uudiseid.
  • e-Koolikott - lehekülg koondab õppekava alusel märksõnastatult digitaalse õppevara ühte veebikeskkonda, sealt leiab palju kasulikke õppematerjale ka programmeerimise, robootika, 3D jm kohta.
  • NutiLaborid - leheküljele on koondatud viited materjalidele, mis aitavad arendada IKT-oskusi nii lastel, lastevanematel kui ka õpetajatel. Samuti leiab lehelt Vaata Maailma SA poolt korraldatavate IKT huviringide infot, kus õpetatakse programmeerimist, mobiiliäppide loomist ning robootikat.
  • Progekodu - Veebileht Kodu õppevahendeid.
  • Targalt internetis (www.targaltinternetis.ee) - veebilehelt leiab infot interneti targemaks ja turvalisemaks kasutamiseks. Vajalikku infot leiavad lapsed, lapsevanemad ja õpetajad.
  • Codecademy eesti keeles - eesti keelde tõlgitud populaarsed kursused, mille abil lapsed ja noored saavad omal käel programmeerimist õppida.
  • Targalt internetis - veebilehelt leiab infot interneti targemaks ja turvalisemaks kasutamiseks. Vajalikku infot leiavad lapsed, lapsevanemad ja õpetajad.
  • Progekodu - Veebileht Kodu õppevahendeid.
  • Päriselt ka või? materjal õpetajatele - e-õppematerjal koos tunnikavaga, mis toetab õpetajate teadmiste omandamist nutiseadmete võimalustest ja ohtudest.