Coding resources from czech republic

EU Code Week 2018

Podrobnější informace najdete na české stránce. Podívejte se také na hlavní stránku zdrojů (většinou v angličtině) a na zdroje slovenské.

Úvod do programování

  • Želva na stromě: Krátký úvodní kurz programování s namluveným výkladem, příklady a úlohami. První kurz ukazuje základy, ve druhém kurzu si účastníci vyzkouší tvořit 2D a 3D rekurzivní stromy.
  • Robotanik: Série stále obtížnějších úloh, ve kterých se lze seznámit s podmínkami, opakováním a především rekurzí. Prostředí umožňuje mj. učiteli sledovat pokrok žáků.
  • Angry Birds na Code.org: Série úloh s procházením bludištěm, programování pomocí přetahování a zapojování bloků.
  • Bobřík informatiky: Organizátoři soutěže Bobřík informatiky připravili speciální sadu úloh o programování a algoritmizaci. Sada bude dostupná v týdnu 11.-17. 10., tedy mimo čas hlavní soutěže (ta je v listopadu).

Další zdroje

  • Computer Science Unplugged: Informatika je věda o zpracování informací, nikoliv o počítačích. Výborně to ilustruje tato celosvětově úspěšná sada aktivit. K dispozici je i český překlad příručky pro učitele.
  • Rekurzivní kreslení: Od programování je na první pohled poměrně daleko. Právě tím má ale značnou šanci oslovit např. umělecky založené zájemce, kteří se přitom nenásilně naučí něco o rekurzi. Komu by scházela inspirace, může se podívat sem.