Γνωρίστε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού - EU Code Week Awareness event

From Wednesday, September 30, 2015 6:00 PM
to Wednesday, September 30, 2015 8:00 PM

EU Code Week Greece

Other

kkarpou@cs.ntua.gr

Pireos 100, Athina 118 54, Greece

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού αποτελεί μοναδική ευκαιρία για παιδιά, νέους, ενήλικες, γονείς, δασκάλους, επιχειρηματίες και διαμορφωτές πολιτικής να συναντηθούν σε τάξεις και σε εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη για να μάθουν πώς να γράφουν προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η EU Code Week διοργανώνεται από εθελοντές που προωθούν τον προγραμματισμό στις χώρες τους ως πρεσβευτές της Εβδομάδας Προγραμματισμού. Στην εκδήλωση, οι πρεσβευτές της Εβδομάδας στην Ελλάδα και οργανωτές εκδηλώσεων κατά την περσινή Εβδομάδα μιλούν για το πώς στήνεται μια εκδήλωση, σε ποιους απευθύνεται, ποιους στόχους έχει και πώς μπορεί να δοθεί συνέχεια στον ενθουσιασμό παιδιών και ενηλίκων σχετικά με τον προγραμματισμό. Θα παρουσιαστούν ιδέες για το περιεχόμενο και τους εκπαιδευτικούς στόχους μιας τέτοιας εκδήλωσης, με έμφαση σε δωρεάν και ελεύθερα εργαλεία, όπως το “Run, Marco!”.

    Other (see description)
    Basic programming concepts Unplugged activities Playful coding activities Visual/Block programming Motivation and awareness raising Promoting diversity
    School workshop awareness coworking event organization

Nearby upcoming activities:

Crack the code
Sun, Oct 10, 2021 9:00 AM

Τα παιδιά ζωγραφίζουν με μαύρο μαρκαδόρο μια εικόνα σε πλέγμα κι έπειτα την κωδικοποιουμε, χρησιμοποιώντας το 1 για κάθε μαύρο τετράγωνο και το 0 για κάθε λευκό. Γράφουμε με αυτό τον τρόπο τον κώδικα της σειρας

2D & 3D 1.0
Mon, Oct 18, 2021 5:00 PM
The “2D & 3D 1.0” digital training seminar is dedicated to an introduction to 3D and 2D animation, through Autodesk 3DS MAX and Adobe Photoshop. The aim is for those interested to get to know the world of design and to see how easily they can create and move an object or character, and also examine the prospects of the above knowledge in the labor market. This training will include: Introduction to the principles of Animation From design to motion Introduction to After effects and 3DS max Creating examples through the above programs Introduction to Premiere and photoshop for editing needs Production of a small 2D and a 3D animation video Labor market prospects The training’s target group will consist of Senior High school and University students, between 17 and 24 years old. Priority will be given to participants from rural areas or with fewer opportunities. The training will be promoted through all the online platforms of Youthmakers Hub and other Youth organizations around Greece in order to have diverse participants from different areas of Greece, this will be a great opportunity for participants to interact with each other. Participants will be able to register online.
crack the code-Σπάσε τον κώδικα
Mon, Oct 18, 2021 12:00 AM

Πάνω σε ενα πλέγμα, ζωγραφίζουν τα παιδιά με μαύρο μαρκαδόρο μια εικόνα. Μετά την κωδικοποιούν χρησιμοποιώντας για κάθε λευκό τετράγωνο το 0 και για κάθε μαύρο το 1 (κωδικας). έτσι γράφουν τον κώδικα κάθε σειράς.  Σε δεύτερο χρόνο, σε λευκό πλέγμα οριοθετημένο, "διαβάζουν " τον κώδικα που έγραψαν και εμφανίζεται η εικόνα .