Coding resources from Norway

EU Code Week 2018
  • Alle kan kode Teknologi har et språk. Det kalles kode. Og Apple mener at koding er en grunnleggende ferdighet. Når du lærer å kode, lærer du å løse problemer og samarbeide med andre på kreative måter. Du kan utvikle apper og sette ideene dine ut i livet. Vi mener at alle bør få muligheten til å skape noe som kan forandre verden. Derfor har Apple utviklet et program som gjør at alle kan forstå og skrive kode – og undervise i det.
  • Swift Playgrounds er en banebrytende iPad-app hvor du lærer Swift på en interaktiv og morsom måte.
  • Lær Kidsa Koding: Verdinettverk for alle som vil at norske barn og ungdom skal få muligheten til å lære seg å programmere.
  • KoduKup Norge: 2015 KoduKup Norge nettportal

Know any other resources? Send us an email or add links to this page with a Pull request on GitHub!